Zjawisko konfrontacji

Właściwie obecnie znajdujemy się w okresie, kiedy ciągle „dorzucane są drożdże do surowego ciasta”, co daje jednocześnie szansę jego wzrostu, jak i tworzenie nowej jakości. Takie procesy bezpośrednio mają duży wpływ na płaszczyznę kształtowania podstawowych wartości. Co chwila, gwałtowne wydarzenia globalne o różnym charakterze (politycznym, gospodarczym), wstrząsają hierarchią wartości ludzkich, ukazując ich skromne wymiary.

Zjawisko konfrontacji, w tym przypadku, łączy się z psychologiczną podstawą niechęci do Zachodu w Azji. I nie tylko ma to odniesienie do historii kolonializmu ale także do utrzymującej się nadal dominacji kultury i wartości Zachodu nad cywilizacjami pozaeuropejskimi. Ostatnim przykładem takich działań, były emocjonalne wypowiedzi niektórych mężów stanu, po ataku terrorystycznym na Nowy Jork we wrześniu 2002 r.12 Stąd, poczucie rządów, niektórych państw, nawet współpracujących z Zachodem, iż nie są pełnoprawnymi partnerami w takiej komunikacji międzykulturowej13. W świetle takich poglądów odnotować trzeba także zmianę i dążenie Zachodu do tworzenia klimatu do przekroczenia granicy marginalizacji innych cywilizacji, a tym samym ich wartości podstawowych.

Czasami nie zwraca się uwagi, że już znajdujemy się w fazie, kiedy niektóre „azjatyckie” zasady możemy znaleźć w społeczeństwach europejskich, a zachodni styl życia pojawił się w azjatyckich społeczeństwach. Sprzyja temu częściowo globalizacja, która w tym przypadku spełnia funkcje modernizujące w obu kierunkach. Globalizacja w zasadzie objęła wszystkie wielkie mocarstwa azjatyckie, ale stopień ich zaangażowania jest różny. Największym beneficjentem w procesie globalizacji w Azji stały się ChRL i to nie tylko w sensie gospodarczym.

Analiza przyszłych wariantów i perspektyw rozwoju sytuacji w Azji nie jest przedmiotem tego opracowania. Można jednak wskazać na główną tendencję pod wpływem procesów globalizacji Azja coraz bardziej będzie wchodzić w nowe układy polityczne i gospodarcze, nie powinno to destabilizować jej struktur geopolitycznych, a raczej stymulować aktywność do włączenia się w nowe układy. Tym sposobem zmniejszyć się może konfrontacyjna rywalizacja międzynarodowa na rzecz bardziej zmodyfikowanej. Trudno w tej chwili wyrokować, czy wpłynie to na zwiększoną współpracę czy też otworzy nowe płaszczyzny podziałów, głębszych niż obecne. Nowe siły ponadnarodowe zadecydują o tym, a kategorie wartości podstawowych mogą stać się środkiem ich ekspansji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>