Wzmocnienie regionalizmu afrykańskiego cz. II

Tekst Aktu konstytuującego Unię Afrykańską z 11.7.2000 r., który wszedł w życie 26.5.2001 r.: http://www.au2002.gov.za/docs/key_oau/au_act.pdf. Akt znowelizowano protokołem z Maputo z 11.7.2003 r., który nie wszedł jeszcze w życie. Na temat UA zob. T Maluwa, Tire Constiíttíive Act oj the Afhcan Union and Institution-Bidlding in Postcolonial Africa, „Leiden Journal of International Law” 2003, vol. 16, s. 157 I n. M. M. Kenig-Witkowska, Unia Afrykańska ze stanowiska prawa międzynarodowego, „Państwo i Prawo” 2003, nr 9, s. 41 i n. W Lizak, Unia Afrykańska [w:] Prawo, instytucje i polityka w procesie globalizacji, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Warszawa2003, s. 327 i n. T Maluwa, Rcimaginig African Unity: Preliminary Reflections On the Constitutive Act of The African Union, „African Yearbook of International Law” 2001, vol. 9, s. 3 i n. S. Bula-Bula, Les fondements de I’Union Africaine, „African Yearbook of International Law” 2001, vol. 9, s. 39 i n.

W doktrynie podnosi się jednak, że AWG nie była samodzielną organizacją, lecz została integralnie powiązana z OJA. Skoro tak, to uchylenie Karty OJA prowadzi logicznie do wniosku, że Unia Afrykańska zastępuje również AWG lub, co najwyżej, że staje się integralną częścią Unii. Zob. T Maluwa, op. cit., s. 32-33.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>