Wartości azjatyckie lansowane przez przywódców ChRL cz. II

Nadal więc, Zachód i Azja są antagonistami w dialogu o przyszłości świata. Spotkać można bardzo emocjonalne argumenty, jak i liczne uproszczenia w analizach. Ogniskują się one głównie na ocenach dotyczących organizacji życia politycznego, społecznego czy rozumienia demokracji i związanych z tym praw człowieka. Bardzo szybko może okazać się, że nie będzie ostrych podziałów geograficznych czy politycznych, za to będzie nas dzielić coś innego. Mam tutaj na myśli katalogi podstawowych wartości i oparte na nich wspólnot)’ państw-społeczeństw, czy wspólnoty organizacji międzynarodowych. W systemie globalnego rynku znaczną rolę zaczęły już spełniać ponadnarodowe organizmy superpaństw. Panuje przeświadczenie, że tylko zintegrowane struktury polityczno-ekonomiczno-kul- turowe będą odgrywać decydującą rolę w nowej rzeczywistości międzynarodowej. Takie swoiste superpaństwa jak Unia Europejska (UE), czy Stowarzyszenie Państw Azji Południowo-Wschodniej (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN), są tego przykładem. Wymienione organizacje, powoli wypierają czy częściowo wchłaniają XIX-wieczną konstrukcję państwa narodowego. I nie chodzi już o integrację w skali lokalnej, ale o tworzenie dużo szerszych regionów ponadoceanicznych czy ponad kontynentalnych. W tej przestrzeni spotykamy już konfrontację, którą jedne państwa chcą podtrzymywać, a drugie minimalizować. Bardzo szybko odezwały się nacjonalizmy przeradzające się w ponadnacjonalizm współczesny11. Taka sytuacja, determinuje czytelne opcje działania, po stronie podmiotów stosunków międzynarodowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>