Unia Europejska-Tunezja

Unię Europejską i Republikę Tunezyjską62 wiąże umowa stowarzyszeniowa podpisana 17,7.1995 r.63 Umowa weszła w życie 1.3.1998 r. Tunezja była pierwszym państwem z regionu morza śródziemnego, które podpisało umowę stowarzyszeniową nowej generacji z Unią Europejską. W ramach umowy Tunezja i Unia Europejska zobowiązały się do utworzenia do 2010 r. strefy wolnego handlu. Umowa zawiera także regulacje w następujących dziedzinach: pogłębiony dialog polityczny, współpraca ekonomiczna, współpraca społeczna i kulturalna oraz współpraca finansowa. Jak dotąd realizacja postanowień umowy stowarzyszeniowej z Tunezją uważana jest za satysfakcjonującą. Ponadto Tunezja jako jedno z nielicznych śródziemnomorskich państw trzecich charakteryzuje się pewną stabilizacją, której towarzyszy znaczący postęp na płaszczyźnie społeczno-ekonomicznej.

Unia Europejska-Turcja. Unię Europejską i Republikę Turecką64 wiąże umowa stowarzyszeniowa podpisana 12.9.1963 r.65 Republika Tunezyjska liczy 9,9 miliona obywateli (2004). Powierzchnia Tunezji wynosi 163.610 km2. Podział administracyjny obejmuje 24 gubernatorstwa (wilaya). Bezrobocie kształtuje się na poziomie 14,3% (2003). Walutą jest dinar tunezyjski. Dochód roczny na mieszkańca wynosi 6.900 USD (2003). Źródło: Eurostat i CIA World Factbo- ok. Tunezja odzyskała niepodległość od Francji w 1956 r. Od 1956 r. Tunezja jest członkiem ONZ, a od 1958 r. członkiem Ligii Państw Arabskich. Na przełomie lat 70-tych i 80-tych w Tunezji doszło do zamieszek spowodowanych trudnościami gospodarczymi kraju. Od tego momentu rozpoczęła się demokratyzacja życia w Tunezji. Władze dopuściły do działalności różne partie polityczne, ale jednocześnie wzrosty wpływy fundamen- talistycznych ugrupowań muzułmańskich. Zob. A. Dziubiński, Historia Tunezji, Wrocław 1994, s. 310 i n.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>