Unia Europejska-Autonomia Palestyńska cz. II

Powierzchnia Autonomii Palestyńskiej wynosi 6.400 km3. Podział administracyjny obejmuje Strefę Gazy, Zachodni Brzeg Jordanu i Wschodnią Jerozolimę (wcieloną jednostronnie przez Izrael). Bezrobocie kształtuje się na poziomie nawet 60%, przy czym znaczna część społeczeństwa utrzymuje się z dochodów z usług turystycznych związanych z odwiedzaniem miejsc świętych trzech religii monoteistycznych (Jerozolima, Betlejem i Hebron). Walutą jest szekel izraelski. Dochód roczny na jednego mieszkańca na okupowanych terytoriach palestyńskich w 1. 1999-2003 spadł o 41%, do 1.040 USD. W czwartym kwartale 2003 r. 72% palestyńskich gospodarstw żyło poniżej granicy ubóstwa. Źródło: Eurostat Wielka Encyklopedio PWN. Zob. H. Szafir, Buty Alm Ammara, „Wprost”, nr 1138 z 19.9.2004 r. Autonomia palestyńska jest jednostką terytorialną znajdującą się od 1967 r. pod okupacją Izraela. Siedziba władz Autonomii mieści się w Gazie. „Arabska nazwa Gazy znaczy ‘skarb’ albo ‘nagroda’. Ale Strefa Gazy dziś to pasek lądu, długi na 40 i szeroki na kilka kilometrów, wciśnięty między Morze Śródziemne, Synaj i pustynię Negew, otoczony zasiekami i posterunkami armii izraelskiej, chroniącej Izrael przed planowanymi tu zamachami.” „Najsilniejsza w tym miejscu nie jest świadomość wojny, lecz klaustrofobia.” – cytaty: M. Zając, Kazania Księdza Musallama, „Tygodnik Powszechny”, nr 18 (2008) z 4.5.2003 r.

Enro-śródzictnnomorska tymczasowa umowa stowarzyszeniowa w sprawie wymiany i współpracy między Wspólnotą Europejską z jednej strony a Organizacją Wyzwolenia Palesty- tonomię Palestyńską do Procesu Barcelońskiego. Zasadniczym celem umowy jest stworzenie warunków do liberalizacji handlu oraz zapewnienie podstaw dla pełnego dialogu między Unią i Autonomią Palestyńską. Umowa stowarzyszeniowa stworzyła Połączony Komitet WE-Palestyna do spraw handlu i współpracy, który powinien spotykać się raz w roku. Wspólnota Europejska wspiera Bliskowschodni Proces Pokojowy między innymi poprzez pomoc finansową dla Autonomii Palestyńskiej37.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>