Unia Europejska a Wspólnota Andyjska

Spośród organizacji integracyjnych Ameryk Wspólnoty Europejskie najwcześniej nawiązały s LOS unio traktatowe ze Wspólnotą Andyjską (wówczas Porozumieniem z Kartageny). Stosunki traktatowe poprzedziła wspólna deklaracja z 5.5.1980 r. Rytm współpracy wyznaczyły kolejne umowy. Pierwszą z nich była umowa o współpracy z 1983 r., następną była ramowa umowa o współpracy z 1993 r. Tę ostatnią uzupełniono deklaracją o dialogu politycznym w 1996 r. Ostatnim traktatem wynegocjowanym między stronami jest umowa o dialogu politycznym i współpracy z 2003 r.

Dla Wspólnoty Andyjskiej stosunki gospodarcze ze Wspólnotami Europejskimi odgrywają dużą rolę. Wprawdzie największe obroty (dane za 2001 r.) odnotowuje się w stosunkach z NAFTA (37,8% importu i 48,1% eksportu), to jednak na drugim miejscu plasuje się Unia Europejska (odpowiednio 16,7% i 11,8%). Gdyby jednak porównywać udział Grupy Andyjskiej w handlu światowym (import i eksport) Unii Europejskiej i odwrotnie, to okazałoby się, że Grupa Andyjska ma tylko 0,8% udział w handlu Unii (paradoksalnie zmniejszy! się z 1,8% w 1980 r.), za to Unia ma 14,1% udział w handlu Grupy (od 1990 do 2002 eksport Wspólnoty Andyjskiej niemal podwoił się dane za 2002 r.)38.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>