Unia Europejska a Nowa Zelandia

Stosunki dwustronne między UE a Nową Zelandią mają swoją formalną podstawę we wspólnej Deklaracji podpisanej w 4.5.1999 r.7 UE jest dla Nowej Zelandii drugim po Australii najważniejszym partnerem handlowym. Nowa Zelandia eksportuje na rynek europejski: mięso owcze, wełnę, masło, kiwi, dziczyznę i wina. Pomimo tego wyraźnie rolniczego charakteru eksportu Nowa Zelandia należy do krajów wysokorozwiniętych (68% usługi, przemysł 27%, rolnictwo 5%). Przoduje w hodowli owiec, ponad 60 milionów8.

W Deklaracji określono główne cele dla UE i Nowej Zelandii. Są nimi: wspieranie demokracji, zasad prawa, przestrzeganie praw człowieka i podstawowych wolności. Wymienia się poza tym, analogicznie jak w Deklaracji z Australią, wspieranie bezpieczeństwa i pokoju na świecie, rozbrojenia, nierozprzestrzeniania broni. Ponadto należy wymienić wspieranie i promocję działalności Narodów Zjednoczonych oraz Światowej Organizacji Handlu. Dużo uwagi poświęcono promocji zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska globalnego. Nowa Zelandia ma w tych dziedzinach duże osiągnięcia9.

W 1985 r. uaktywnił się w Nowej Zelandii ruch antynuklearny. W myśl uchwalonej w 1985 r. ustawy obowiązywał zakaz wpływania do nowozelandzkich portów statków wojennych o napędzie atomowym bądź mających na pokładzie broń nuklearną. W rezultacie Nowa Zelandia została wykluczona z ANZUS. Zaostrzyły się także w tym czasie stosunki Nowej Zelandii z Francją z uwagi na francuskie próby nuklearne na Pacyfiku oraz zatopieniu przez Francuzów statku „Rainbow Warrior”, który należał do nowozelandzkiej organizacji ochrony środowiska. W latach 1991-1992 w celu poprawy stosunków ze Stanami Zjednoczonymi rząd Nowej Zelandii opowiedział się za zmianą polityki antyatomowej. Ochrona środowiska i ochrona przyrody w Nowej Zelandii są dobrze zorganizowane10. Obszar chronionej przyrody wynosi około 11% powierzchni ogólnej kraju. Znajduje się na nim 12 parków narodowych, 20 parków leśnych, 3 parki morskie i około 4000 rezerwatów przyrody. Pierwszy park narodowy Nowej Zelandii – łongariro utworzono w 1887 r. Cztery spośród parków narodowych w NZ zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>