Teksty raportów i decyzji w ramach procedur WTO

Przyjęty w styczniu 2000 r. raport panelu nie potwierdził zarzutów wobec Trade Act, głównie na skutek uznania przez panel za prawnie wiążące deklaracji rządu Stanów Zjednoczonych, iż będzie korzystał z uprawnień zawartych w ustawie w zgodzie z międzynarodowymi zobowiązaniami53.

Sprawa WT/DS152. Teksty raportów i decyzji w ramach procedur WTO cytowane w niniejszym artykule, jak również opisy przebiegu poszczególnych postępowań zostały zaczerpnięte ze stron internetowych Komisji Europejskiej http://trade-info.cec.eu.int/wto- dispute, chyba że inaczej zaznaczono.

Starem eut oj Administrative Action, zaakceptowane przez Kongres, a ta liże wyjaśnienia składane w trakcie postępowania. Spór dotyczył także sekcji 211 United States Omnibus Appropriations Act z 1998 r., w sprawie ochrony prawnej w USA znaków towarowych, w okolicznościach stanowiących pośrednio implikację procesu wywłaszczeń na Kubie54. Według Komisji, sekcja 211 stanowi naruszenie postanowień Porozumienia TRIPS i uderza w interesy wspólnotowych właścicieli amerykańskich znaków towarowych, nabytych zgodnie z prawem pośrednio lub bezpośrednio od kubańskiego właściciela55. Rozstrzygnięcie w ramach WTO z 2002 r. przyznało rację stronie wspólnotowej, jednak termin wykonania zalecenia przełożono na koniec 2004 r.

Inna kwestia z zakresu praw autorskich i ich ochrony przyznanej Porozumieniem TRIPS zrodziła się na tle przepisów sekcji 110(5) amerykańskiej ustawy o prawach autorskich (Copyright Act)56. Spór dotyczył możliwości, jaką dawała amerykańska ustawa, odtwarzania muzyki w niektórych miejscach publicznych, bez konieczności dokonywania opłat z tytułu korzystania z cudzego dzieła (tzw. homestyle exemption). Procedurę wszczętą na forum WTO57 zawieszono po osiągnięciu 23.6.2003 r. tymczasowego porozumienia polegającego na wpłaceniu przez Stany Zjednoczone ryczałtowej kwoty 3,3 min USD na konto funduszu utworzonego przez wspólnotowe stowarzyszenia ochrony praw autorskich. Najdalej w listopadzie 2004 r. strony mają wznowić konsultacje w celu osiągnięcia ostatecznego porozumienia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>