Ramowa umowa o współpracy z 1993 r.

Nowy impet stosunkom wzajemnym nadano przez zawarcie umowy ramowej o współpracy podpisanej 22.2.1993 r,, która obejmuje EWG, SICA (bez Belize) i Panamę. Wspólnota związała się niż późno, bo decyzją

Rady z 22,2.1999 r., wydaną na podstawie art. 113 i 130y TWE70. Pod względem formalnym, instytucjonalnym i przedmiotowym jest to niemal kopia umowy z Grupą Andyjską z 1993 r. Także liczy 39 artykułów. Jest zawarta na 5 lat z możliwością milczącego przedłużania obowiązywania na kolejny rok, z prawem wypowiedzenia (art. 37),

Istnieje też możliwość rozwijania i ulepszania umowy przez umowy sektorowe lub dotyczące konkretnego rodzaju działalności oraz poszerzenie zakresu współpracy (art. 39). Umowa zawiera klauzulę substytucji dotychczasowych zobowiązań traktatowych i upoważnienie do zawierania umów i podejmowania działań w zakresie współpracy gospodarczej przez indywidualne państwa członkowskie obydwu organizacji (art. 34).

Pod względem organizacyjnym infrastruktura traktatowa jest ograniczona do Wspólnego Komitetu (art. 33). W jego składzie znajdują się przedstawiciele stron, przy czym państwa członkowskie SIGA wspierają przedstawiciele organów tej organizacji integracyjnej. Nie ustanawia się wyraźnie podkomitetów, chociaż wspomina się o możliwości ich powołania. Zadania Komitetu są określone niemal dokładnie tak samo, jak Komitetu umowy z Porozumieniem z Cartageny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>