Postęp gospodarczy i polityczny w Azji

Powoli postęp w Azji, na płaszczyźnie gospodarczej i politycznej, wiązano z określonymi uzgodnieniami społecznymi. Gwarancję praw obywatelskich, unowocześnienie stosunków pracy, czy ochronę praw człowieka, zaczęto łączyć z nowoczesnymi wartościami, które muszą być spełnione z wielu względów. Nie bez znaczenia jest także zwiększająca się mobilność społeczeństw i efekty rozszerzającej się globalizacji, co naruszyło izo- lacjonizm regionu azjatyckiego. Zgodnie z poglądem M. Watersa, globalizacja nie koniecznie pociąga za sobą integrację czy homogenizację różnych wartości, w tym podstawowych18. Oznacza ona, po prosru szerszy zasięg kontaktów i wymiany w ogóle. Globalizacja stanowi ważny element komunikacji na wszystkich kontynentach. Na obszarach, gdzie wolność słowa traktowana jest jako niebezpieczny luksus, nowe techniki przekazu wprowadzają ogromne zmiany, które trudno w tej chwili przecenić. Podsumowując, wymienione zjawiska dają obiecujący pomost dla dialogu pomiędzy cywilizacjami, a komunikacja międzykulturowa stwarza perspektywę współistnienia społeczeństw.

W azjatyckiej teraźniejszości nadal widoczna jest orientacja grupowa jednostki, troska o dobro publiczne, tj. sprawy’ wewnętrzne, a system religijny ma charakter „otwarty”. Nie znana była tutaj koncepcja „monopolu wiary”. Na tej płaszczyźnie nie ma ostrej konfrontacji. Wartości konfu- cjańskie mogą z powodzeniem uzupełniać wurtości europejskie i odwrotnie. W tym przypadku politycy i intelektualiści zachodni powinni szybko porzucić przekonanie, iż ich normy są uniwersalne. Jest to wielkie uproszczenie, ale chciałam wydobyć jedynie pewne charakterystyczne rysy, występujące na płaszczyźnie porównań Azji i Europy. Obraz ten należy jeszcze uzupełnić o pojawienie się islamu i wzrastającej jego roli w niektórych państwach azjatyckich. Konsekwencje tego są różne, w jednych państwach wzrosła konfrontacyjność z wartościami europejskimi (Indie, Pakistan), a w diugich wskazuje się na zbliżenie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>