Partnerzy Unii Europejskiej

Z uwagi na to, że partnerami Unii Europejskiej są najczęściej państwa rozwijające się, zobowiązania z traktatów międzyregionalnych charakteryzują się brakiem pełnej wzajemności korzyści. Umowy te bowiem preferują państwa rozwijające się, ustanawiając dla nich różne preferencje i akcentując zasadę zrównoważonego rozwoju w płaszczyźnie gospodarczej, społecznej i ekologicznej. Spełniają one zatem przynajmniej częściowo postulat sprawiedliwości wyrównawczej, tak mocno obecny w prawie międzynarodowym gospodarczym85. Swoistość rozwiązań traktatowych z tej perspektywy ujawnia się także w rozwoju postanowień dotyczących wspierania przez Unię Europejską regionalnej integracji państw-stron. Z drugiej strony, wraz z rozwojem polityki traktatowej Unii do umów zostają włączone dziedziny szczególne ważne dla Unii, jak zwalczanie produkcji i handlu narkotykami, prania brudnych pieniędzy, terroryzmu, nielegalnej migracji.

Niektóre umowy międzyregionalne wyczerpały swoje możliwości. Przy tym zdarza się, że nie ma możliwości czy też woli ich modyfikacji całościowymi traktatami międzyregionalnymi (ASEAN). Pomimo zatem, że obowiązują i są wykonywane, przestają być wyłącznym, a nawet podstawowym instrumentem i standardem współpracy W takich przypadkach dochodzi do przełamania stagnacji przez zawieranie przez Unię Europejską (Wspólnotę Europejską) umów dwustronnych z poszczególnymi państwami należącymi do organizacji integracyjnej bądź umów specjalistycznych, dotyczących poszczególnych dziedzin współpracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>