Doradztwo zawodowe

Nasza oferta


SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Szkolny doradca zawodowy - Zofia Dzierżanowska zaprasza uczniów na indywidualne spotkania w wtorki od godz.10.30 do godz.11.30 i w piątki w godz. 9.35 - 10.35, a rodziców w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 15.00 – 15.45. Istnieje możliwość uzgodnienia innego terminu spotkania. Dla uczniów i rodziców udostępnione są informatory o szkołach z poprzednich lat i teczki o zawodach. Można skorzystać z programu komputerowego „Labirynt zawodów”, jak również zbadać swoje predyspozycje zawodowe wypełniając odpowiednie kwestionariusze.

Zadania doradcy zawodowego:

  • Koordynowanie wewnątrzszkolnej działalności informacyjno - doradczej szkoły.
  • Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świa­domego planowania kariery i podjęcia pracy zawodowej.
  • Udzielanie uczniom indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych.
  • Wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w działaniach doradczych .
  • Wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na temat rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, programów edukacyjnych w Unii Europejskiej, instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych i ze specyficznymi trudnościami.
  • Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

 

Minister Edukacji Narodowej informuje, że przygotowano kolejną część materiałów informacyjnych dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. 

W załączeniu przekazuje ulotkę opracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. W materiale tym opisano szczegółowo zasady rekrutacji, w tym terminy egzaminów i sposób punktowania.

Załączniki:

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców w wersji pdf

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców w wersji word

Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 w wersji pdf

Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020 w wersji word 

 

LOGOWANIE do elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych na stronie:

https://ponadgimnazjalne-plock.nabory.pl/

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

Możliwe ścieżki kształcenia dla ucznia klasy III gimnazjum:  

 
Alfabetyczny spis zawodów: (pdf ) 
 
Dla uczniów – test obrazkowy:
 
Dla rodziców uczniów gimnazjum – broszura Jak pomóc rozwijać skrzydła”
 
Dla rodziców i uczniów – narzędzie diagnozy, informacji i aktywizacji zawodowej:
 
Dla wychowawców – poradnik metodyczny


W listopadzie nasza szkoła wzięła udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości. W ramach projektu „Otwarta firma” 26 listopada 2018r. uczniowie klas IIIg i klas VIII szkoły podstawowej gościli w firmie INNTEC i Banku Spółdzielczym w Starej Białej. Koordynatorem projektu, którego celem jest tworzenie środowiska społecznego wspierającego przedsiębiorcze postawy młodych ludzi, była pani Zofia Dzierżanowska.
Firma INNTEC zajmuje się projektowaniem, produkcją i konfiguracją kompletnych linii do automatyzacji przepływów wewnątrzzakładowych.Przedstawiciele firmy bardzo dokładnie i ciekawie opowiadali o swojej pracy, przedstawiali różne projekty automatycznych urządzeń usprawniających pracę w magazynach. Uczniowie mieli okazję sterować niektórymi robotami, co sprawiło im wielką satysfakcję. Podczas zwiedzania hali zakładowej uczniowie obserwowali pracę tokarza, ślusarza i wielu innych pracowników przy różnych maszynach i stanowiskach. Dzięki temu uczniowie mieli okazję zweryfikować swoje wyobrażenia na temat różnych zawodów, zapytać pracowników o warunki pracy i ich ścieżkę zawodową.
W Banku Spółdzielczym w Starej Białej uczniowie zapoznawali się ze specyfiką zawodów związanych z finansami, księgowością i bankowością. Pracownicy banku opowiadali m.in. o kredytach, lokatach, windykacji.
Takie wyjazdy i spotkania z różnymi ludźmi na pewno były dla uczniów inspiracją do zastanowienia się nad własną przyszłością i zmobilizowały młodzież do podejmowania właściwych decyzji dotyczących wyboru szkoły ponadpodstawowej czy ponadgimnazjalnej.
Dziękujemy p. Bogusławowi  Strześniewskiemu i p. Marcinowi Łukasikowi za życzliwe przyjęcie, poczęstunek i gadżety firmowe.
                                                                                                       Zofia Dzierżanowska

27 marca 2018r. w Gimnazjum im. C. K. Norwida w Bielsku uczniowie z trzecich klas gimnazjalnych naszej szkoły wzięli udział w X Targach Edukacyjnych „Mobilni na rynku – bądź autorem swojej kariery”. Honorowy patronat nad targami objął Wójt Gminy Bielsk Józef Jerzy Rozkosz. Oficjalnego otwarcia targów dokonała pani Dyrektor Gimnazjum Ewa Warabida.
Ideą tegorocznych targów było przybliżenie młodzieży gimnazjalnej i osobom poszukującym pracy możliwości kształcenia w postaci szerokiej oferty edukacyjnej oraz prezentacja różnego rodzaju form wsparcia w budowaniu własnej kariery zawodowej i drogi edukacyjnej. Było to spotkanie skierowane do szerokiej grupy odbiorców. W projekcie uczestniczyły 22 szkoły ponadgimnazjalne z miasta Płocka, powiatu płockiego i sierpeckiego.
                                                                                                           Rajmund Koperek

5 marca 2018r. sześć uczennic klas trzecich gimnazjum uczestniczyło w spotkaniu w ramach innowacji pedagogicznej „Pasje zawodowe – program z wykorzystaniem tutoringu rówieśniczego”, zorganizowanym przez Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa A. J. Nowowiejskiego w Płocku. Warsztaty dla zawodu technik żywienia odbyły się w Hotelu Petropol w Płocku, gdzie zapoznano uczestniczki z ogólnymi zasadami prowadzenia hotelu, pracą recepcji, dyrektora hotelu oraz szefa kuchni. Pokazano pokoje hotelowe oraz kuchnię i zaplecza.
Uczennice otrzymały dyplomy za udział w programie „Pasje zawodowe” oraz dużą porcję informacji przydatnych w momencie podejmowania decyzji w sprawie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i przyszłej drogi zawodowej.

13 grudnia 2017r. uczniowie trzecich klas gimnazjalnych uczestniczyli w programie innowacyjnym „Pasje zawodowe” przygotowanym przez Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa A. J. Nowowiejskiego w Płocku. Na początku zorganizowano spotkanie z doradcą zawodowym, następnie dwugodzinne zajęcia integracyjne. Przygotowano również warsztaty, których celem było wykonanie konkretnych zadań praktycznych związanych z zawodem magazynier logistyk. Nasi uczniowie mieli okazję dokładniej zapoznać się ze specyfiką tego zawodu i określić swoje predyspozycje zawodowe. Kolejne spotkanie w ramach tego projektu 

31marca 2017r. odbyła się wycieczka na IX Targi Edukacyjne, które zostały 

przygotowane w Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Bielsku. Uczestnikami wycieczki było 37 uczniów z klas trzecich gimnazjum. Na targach, które odbyły się pod hasłem „Póki jesteśmy młodzi, wszystko jest przed nami” uczniowie mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną płockich, i nie tylko, szkół ponadgimnzjalnych. Organizatorzy przygotowali kilkanaście stanowisk reklamujących różne szkoły. Rozdawano ulotki, prospekty i gadżety reklamowe. Ponadto na uczestników czekały pokazy savoir vivre’u i sportowe. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem naszych uczniów.

W styczniu 2017r. niektórzy uczniowie klas IIIa i IIIc gimnazjum brali udział w innowacji pedagogicznej „Pasje zawodowe” przygotowanej przez Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku.
„Pasje zawodowe” to program realizowany z wykorzystaniem tutoringu rówieśniczego, którego jednym z celów jest uczenie się uczniów nawzajem, tzn. uczniów z gimnazjum i uczniów ze szkoły zawodowej.
W ramach programu zorganizowano 3 wspólne spotkania: pierwsze to zajęcia integracyjne naszych uczniów z uczniami i doradcą zawodowym ze szkoły zawodowej, drugie to czterogodzinne warsztaty, na których uczniowie w mieszanych grupach wykonywali konkretne zadania praktyczne związane z wyborem zawodu, trzecie to wizyta u pracodawcy stwarzająca możliwość poznania specyfiki i środowiska pracy w aspekcie praktycznym.
Uczniowie naszej szkoły zapoznawali się bliżej z zawodami: fryzjer i technik żywienia. Odwiedzili salon fryzjerski p. Martyny Bryk oraz hotel Czardasz w Płocku. Jedna uczennica wykazując się wiedzą na temat pracy hotelu wygrała wejściówkę na basen i kręgle. Gratulujemy!

W listopadzie 2016r. nasza szkoła brała udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości w ramach projektu „Otwarta firma”. Celem projektu było zapoznanie uczniów klas II gimnazjum z działalnością firmy Budmat w Płocku i specyfiką wykonywanych tam zawodów.
Podczas zwiedzania zakładu uczniowie z wielkim zainteresowaniem obserwowali produkcję pokryć dachowych i elewacyjnych, w tym profilowanie, rozcinanie wzdłużne i poprzeczne blach. Przedstawiciele firmy bardzo dokładnie i ciekawie opowiadali o roli, zadaniach i umiejętnościach pracowników będących na różnych stanowiskach. Będąc w tak dużym zakładzie produkcyjnym uczniowie mieli okazję zweryfikować swoje wyobrażenia na temat różnych zawodów, zapytać pracowników o warunki pracy, o ich ścieżkę zawodową. Takie spotkanie na pewno było dla uczniów inspiracją do zastanowienia się nad własną przyszłością i mobilizowało do podejmowania właściwych decyzji dotyczących wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.
Dziękujemy przedstawicielom firmy Budmat za życzliwe przyjęcie i fantastyczne gadżety firmowe: koszulki i czapeczki.

25 maja 2016r. uczniowie klasy I a gimnazjum uczestniczyli w lekcji ekonomii, prowadzonej przez p. Marcina Łukasika – prezesa Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Tematem przewodnim spotkania było konto i karta płatnicza dla nastolatka. Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób dokonać właściwego wyboru banku, w którym chcą założyć konto osobiste oraz na jakie oferowane usługi trzeba zwrócić uwagę. Na tablicy interaktywnej chętni uczniowie grali w skojarzenia bankowe. W ocenie p. Łukasika najbardziej aktywnymi uczniami byli Dominik Bielski – i to on dostał nagrodę główną, oraz Piotr Grabarczyk.

1 kwietnia 2016r. odbyła się wycieczka na VIII Targi Edukacyjne, które zostały 

przygotowane w Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Bielsku. Uczestnikami wycieczki było 26 uczniów z klas trzecich gimnazjum. Na targach, które odbyły się pod hasłem „Praca wartością człowieka” uczniowie mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną płockich i nie tylko szkół ponadgimnzjalnych. Organizatorzy przygotowali kilkanaście stanowisk reklamujących różne szkoły. Rozdawano ulotki, prospekty i gadżety reklamowe. Ponadto na uczestników czekały pokazy savoir vivre’u i sportowe. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem naszych uczniów.

19 listopada 2015r. nasza szkoła brała udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczościramach projektu „Otwarta firma”, którego szkolnym koordynatorem była p. Zofia Chlebna. Celem projektu było zapoznanie uczniów z następującymi zagadnieniami: jak działa przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo a rynek, oczekiwania pracodawcy wobec potencjalnych pracowników. Uczniowie klas drugich naszego gimnazjum uczestniczyli w wycieczce do firmy StalMech w Nowej Białej k/Płocka.
Firma „STALMECH BOGUMIŁ KSIĘŻAKOWSKI” to firma zajmująca się projektowaniem i produkcją metalowych opakowań transportowych dla przemysłu.
Jest certyfikowanym dostawcą największych koncernów samochodowych. 
Uczniowie zwiedzali m.in. magazyn, działy reklamy i marketingu, zamówień, projektów i przede wszystkim ogromną halę produkcyjną. Znajdował się tam specjalistyczny park maszynowy: obróbki skrawaniem, obróbki plastycznej i urządzeń spawalniczych. Najciekawsze urządzenia dla młodzieży to najnowszej generacji roboty spawalnicze i manipulatory - kilkanaście ogromnych robotów naprawdę robi duże wrażenie.
Przedstawiciele firmy bardzo dokładnie i ciekawie opowiadali o roli, zadaniach i umiejętnościach pracowników będących na różnych stanowiskach. Będąc w tak dużym zakładzie produkcyjnym uczniowie mieli okazję zweryfikować swoje wyobrażenia na temat różnych zawodów, zapytać pracowników o warunki pracy, o ich ścieżkę zawodową. Takie spotkanie na pewno było dla uczniów inspiracją do zastanowienia się nad własną przyszłością i mobilizowało do podejmowania właściwych decyzji dotyczących wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. W zorganizowaniu wycieczki do tej właśnie firmy pomogli: pan Marcin Łukasik – prezes Banku Spółdzielczego w Starej Białej oraz pan Lech Księżakowski - wiceprezes Izby Gospodarczej Regionu Płockiego.

 

26 marca 2015r. uczniowie III klas gimnazjum odwiedzili dwie szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku, tzw. "Ekonomik" i Zespół Szkół Budowlanych nr 1w Płocku, tzw. "Budowlankę". Uczniowie zapoznali się z działalnością szkół, pogłębili swoją wiedzę na temat zawodów, w których kształciły w.w. szkoły (np. technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik gastronomii, murarz, technik geodeta, technik instalacji sanitarnych, technik ochrony środowiska). Podczas rozmów z przedstawicielami szkół zostali poinformowani o warunkach rekrutacji, praktykach i egzaminach zawodowych. Organizatorzy przygotowali kilkanaście stanowisk promujących różne zawody, odbyło się wiele praktycznych pokazów maszyn i urządzeń. Rozdawano ulotki, prospekty i gadżety reklamowe. Wyjazd godny polecenia.

5 marca 2015 - VII Targi Edukacyjne w Bielsku

5 marca 2015r. odbyła się wycieczka na VII Targi Edukacyjne, które zostały przygotowane w Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Bielsku. Uczestnikami wycieczki było 35 uczniów z klas trzecich gimnazjum. Na targach, które odbyły się pod hasłem „Szkoła, Praca, Sukces” uczniowie mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną płockich i nie tylko szkół ponadgimnzjalnych. Organizatorzy przygotowali kilkanaście stanowisk reklamujących różne szkoły. Rozdawano ulotki, prospekty i gadżety reklamowe. Ponadto na uczestników czekały pokazy savoir vivre’u i sportowe. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem naszych uczniów.


Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.

W ramach doradczej działalności szkoły w dniu 1 grudnia 2014r. zorganizowano dla uczniów klasy IIIa/g spotkanie z Prezesem Banku Spółdzielczego w Starej Białej - osobą reprezentującą zawody z sektora  finansowego. Tematy spotkania „Czym zajmują się banki”  i  „Jak zostać pracownikiem banku” były dla uczniów interesujące. Można było dowiedzieć się o Banku Centralnym, bankach komercyjnych i spółdzielczych. Jednym z zadań uczniów było rozróżnić zadania Banku Centralnego od zadań banków komercyjnych. Najszybciej wykonały to ćwiczenie Aleksandra Markowska i Oliwia Jaszczak, które otrzymały nagrody – plecaki z logo Banku Spółdzielczego w Starej Białej. W trakcie spotkania uczniowie mieli też okazję poznać ścieżkę edukacyjną, którą należałoby podążać, by zostać w przyszłości pracownikiem banku. Na koniec zajęć wszyscy uczniowie otrzymali upominki.

19 listopada 2014r. nasza szkoła brała udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości w ramach projektu „Otwarta firma”, którego szkolnym koordynatorem była p. Zofia Chlebna. Celem projektu było zapoznanie uczniów ze specyfiką rynku pracy w najbliższej okolicy oraz kształtowanie umiejętności planowania własnej kariery edukacyjnej i zawodowej. Uczniowie klasy IIb gimnazjum razem z wychowawcą panią Katarzyną Bańkowską uczestniczyli w wycieczce do firmy Opeus w Płocku i szkoły ponadgimnazjalnej – LO im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku.
Opeus Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna to firma zajmująca się projektowaniem, produkcją oraz montażem elementów stalowych i aluminiowych, wykorzystywanych do elewacji i fasad budynków. Uczniowie zwiedzali m.in. magazyn, działy zamówień, projektów, realizacji, kadr i księgowości. Przedstawiciel firmy p. Adam Strzeszewski bardzo ciekawie przedstawił historię firmy, opowiedział o roli, zadaniach i umiejętnościach pracowników będących na różnych stanowiskach. Podkreślił jak ważnym kryterium przy naborze pracowników jest umiejętność posługiwania się językiem obcym. Będąc w tak dużym zakładzie produkcyjnym uczniowie mieli okazję zweryfikować swoje wyobrażenia na temat różnych zawodów, zapytać pracowników o warunki pracy, o ich ścieżkę zawodową. Takie spotkanie na pewno było dla uczniów inspiracją do zastanowienia się nad własną przyszłością i mobilizowało do podejmowania właściwych decyzji dotyczących wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. W zorganizowaniu wycieczki do tej właśnie firmy pomogli: pan Marcin Łukasik – prezes Banku Spółdzielczego w Starej Białej oraz pan Radosław Dubiel – członek Zarządu firmy Opeus oraz członek Komisji Rewizyjnej Izby Gospodarczej Regionu Płockiego.
Drugim miejscem, które odwiedzili uczniowie była najstarsza szkoła w Polsce – LO im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku. Nauczycielka pani Elżbieta Zając opowiedziała uczniom historię szkoły i patrona, pokazała wiele eksponatów z różnych okresów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się ciekawostki z życia znanych wychowanków tej szkoły. Ale najważniejszą częścią zwiedzania była zrewitalizowana  zabytkowa część szkoły, którą niegdyś było kolegium i kolegiata św. Michała.
Opisana wycieczka była jednym z wielu działań podjętych przez nauczycieli w celu realizacji zadań doradczych szkoły, całkowicie sfinansowana przez panią dyrektor Jolantę Trojanowską. Nasze gimnazjum jako uczestnik międzynarodowego przedsięwzięcia otrzymało stosowny certyfikat wystawiony przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Wycieczki

7 kwietnia 2014r. odbyła się wycieczka na VII Targi Edukacyjne, które zostały przygotowane w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Wyjazd zorganizowała p. Zofia Chlebna. Uczestnikami wycieczki było 21 uczniów z klas trzecich gimnazjum. Na targach uczniowie mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną płockich, i nie tylko, szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorzy przygotowali kilkadziesiąt stanowisk. Ponadto na uczestników czekało wiele atrakcji - pokazy, konkursy, kurs pierwszej pomocy. Rozdawano ulotki, prospekty i gadżety reklamowe.

24 marca 2014r. uczniowie klas drugich gimnazjum uczestniczyli w wycieczce do zakładu przetwórstwa mięsnego Peklimar w Umieninie. O pracy w firmie opowiadali  p. Małgorzata Kolczyńska – dyrektor działu produkcji i p. Dariusz Dąbrowski – koordynator ds. produkcji. Uczniowie mieli okazję obejrzeć całą linię produkcyjną zaczynając od hali, w której dokonuje się rozbiórki mięsa aż po magazyn-chłodnię, gdzie wydaje się gotowe wędliny i inne wyroby. Na koniec wycieczki uczniowie zostali poczęstowani pyszną ciepłą herbatką i kiełbaską.

Nasza szkoła brała udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości w ramach projektu „Otwarta firma”. Celem projektu było zapoznanie uczniów ze specyfiką zawodów wykonywanych w pobliżu miejsca zamieszkania, przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz poznanie rynku pracy w najbliższej okolicy. Do naszego projektu dołączyły następujące instytucje: Urząd Gminy w Starej Białej, Bank Spółdzielczy w Starej Białej, Drukarnia Agpress w Białej, które przygotowały wspaniałą wycieczkę dla uczniów klasy II b gimnazjum. W Urzędzie Gminy  pan wójt  Sławomir Wawrzyński przedstawił naszym uczniom historię gminy, opowiedział o pracy urzędników administracyjnych i pokazał wszystkie najciekawsze stanowiska pracy. W Urzędzie Stanu Cywilnego uczniowie mieli okazję oglądać stare księgi, jeszcze sprzed czasów II wojny światowej. Właściciel drukarni pan Adam Łukawski  opowiadał o historii druku, rodzajach matryc i papieru. Najciekawszą częścią było zwiedzanie hal produkcyjnych, oglądanie wielu różnych stanowisk pracy, a nawet obsługiwanie przez uczniów niektórych maszyn. W Banku Spółdzielczym w Starej Białej uczniowie zapoznawali się z zawodami  ściśle związanymi z finansami, przyglądali się pracy kasjerek i odwiedzili dział kredytów. Na koniec  wycieczki wiceprezes banku pan Marcin Łukasik wręczył wszystkim uczniom upominki. Nasza szkoła jako uczestnik międzynarodowego przedsięwzięcia otrzymała stosowny certyfikat wystawiony przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Wycieczki

Nauka może stać się dla dzieci
ciekawa i zajmująca, jeżeli będzie
opromieniona jasnym światłem
myśli, uczuć, piękna i zabawy.

Wyszukaj

 

Szkoła Podstawowa 
w Starych Proboszczewicach

 

 

ul. Floriańska 4

09-412 Stare Proboszczewice

woj. mazowieckie
Telefon 24 365-00-79
Faks 24 365-00-75

spproboszczewice@gazeta.pl


www.facebook.com/zsproboszczewice
facebook

http://blogiceo.nq.pl/spproboszczewice/

http://blogiceo.nq.pl/gimnazjumproboszczewice/ 

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek - piątek  7.30 - 15.30

Godziny zajęć lekcyjnych:

1. 7.50 - 8.35
2. 8.45 - 9.30
3. 9.35 - 10.20
4. 10.35 - 11.20
5. 11.35 - 12.20
6. 12.30 - 13.15
7. 13.20 - 14.05
8. 14.10 - 14.55
9. 15.00 - 15.45

 

« Maj 2019 »
PnWŚCzPSN
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 

 

 

 

 


 

 

 

Licznik odwiedzin

4264612