Aktualności

2018.09.13

Udział w projekcie „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Stara Biała”


Informujemy, że Gmina Stara Biała otrzymała dofinansowanie unijne na doposażenie 4 szkół podstawowych z terenu Gminy - SP w Maszewie Dużym, SP w Starych Proboszczewicach, SP w Starej Białej oraz SP w Wyszynie. Projekt pn. „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Stara Biała” będzie realizowany w okresie od 01.09.2018 do 30.06.2019 r.

We wszystkich szkołach zaplanowano organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, niezbędne na rynku pracy, zajęcia rozwijające umiejętności językowe, warsztaty z native speakerem, warsztaty przyrodnicze, oraz matematyczne kółka zainteresowań.

W ramach dodatkowego wsparcia przewidziano również indywidualne zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zajęcia dodatkowe, przygotowujące uczniów do egzaminu ośmioklasisty. Wszystkie szkoły zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dodatkowych, m.in. doposażone zostaną pracownie przyrodnicze, językowe, matematyczne oraz komputerowe.

Wartość projektu: 500 562,50 zł

Dofinansowanie:  469 762,50 zł

Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020  Oś priorytetowa X "Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” oraz ze środków Budżetu Państwa.

Informacja o rozpoczętej rekrutacji uczniów do udziału w projekcie pn. „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Stara Biała”

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Projektu w okresie od 14.09.2018r. do 30.09.2018r. będzie przeprowadzana rekrutacja do bezpłatnego udziału w niniejszym projekcie.

Proces rekrutacji uczniów obejmuje:

- złożenie „Formularza zgłoszeniowego dziecka na zajęcia pozalekcyjne” stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji projektu - formularz można składać w sekretariacie szkoły lub u koordynatora projektu pani Sylwii Markowskiej,

-  ustalenie przez zespół do spraw rekrutacji listy uczniów zakwalifikowanych i listy rezerwowych,

-   lista uczniów zakwalifikowanych na poszczególne zajęcia dostępna będzie u szkolnego koordynatora projektu pani Sylwii Markowskiej i w sekretariacie szkoły.

Poniższe dokumenty do pobrania są w formie elektronicznej, jak również w formie papierowej w sekretariacie szkoły.

1. Regulamin rekrutacji projektu

2. Oświadczenie uczestnika projektu

3. Formularz zgłoszenia dziecka na zajęcia pozalekcyjne odbywające się w ramach projektu

4. Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego

5. Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku


Nauka może stać się dla dzieci
ciekawa i zajmująca, jeżeli będzie
opromieniona jasnym światłem
myśli, uczuć, piękna i zabawy.

Wyszukaj

 

Szkoła Podstawowa 
w Starych Proboszczewicach

 

 

ul. Floriańska 4

09-412 Stare Proboszczewice

woj. mazowieckie
Telefon 24 365-00-79
Faks 24 365-00-75

spproboszczewice@gazeta.pl


www.facebook.com/zsproboszczewice
facebook

http://blogiceo.nq.pl/spproboszczewice/

http://blogiceo.nq.pl/gimnazjumproboszczewice/ 

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek - piątek  7.30 - 15.30

Godziny zajęć lekcyjnych:

1. 7.50 - 8.35
2. 8.45 - 9.30
3. 9.35 - 10.20
4. 10.35 - 11.20
5. 11.35 - 12.20
6. 12.30 - 13.15
7. 13.20 - 14.05
8. 14.10 - 14.55
9. 15.00 - 15.45

 

« Kwiecień 2019 »
PnWŚCzPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 

 

 

 

 


 

 

 

Licznik odwiedzin

4154306