Komisji Handlu (Federal Trade Commissioti)

Przystąpienie do zasad Safe Harbor jest dobrowolne, ale by przedsiębiorstwo zostało uznane za gwarantujące odpowiednio poziom ochrony danych osobowych z Unii Europejskiej do USA, musi publicznie deklarować swoją przynależność do Safe Harbor oraz poddać się jurysdykcji Federalnej

Komisji Handlu (Federal Trade Commissioti), na podstawie Sekcji 5 Fcdcral Trade Commission Act24 z 1914 r., która zakazuje nieuczciwych tub wprowadzających w btąd działań lub praktyk wpływających na handel. Jurysdykcja Federalnej Komisji Handlu jest wykluczona wobec banków, instytucji kredytowych i oszczędnościowych, przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, transportowych oraz spedycyjnych. W niektórych przypadkach właściwe będą tutaj inne organy wyspecjalizowane, jak departament transportu.

Systemowi Safe Harbor można postawić różne zarzuty. Przede wszystkim to, iż nie doszło w USA do wprowadzenia powszechnie obowiązujących przepisów zobowiązujących do ochrony danych osobowych. Zakres podmiotowy obejmuje jedynie te przedsiębiorstwa amerykańskie, które dobrowolnie przyjęły zasady, a poza tym jak wspomniano, niektóre sektory (jak np. banki) nie są objęte jurysdykcją FTK. Poza tym, zakres przedmiotowy Safe Harbor jest zdecydowanie węższy niż zakres dyrektywy 95/ /46, przy czym niewątpliwie poziom ochrony wprowadzony przez dyrektywę ulega w tym wydaniu redukcji. Wreszcie niepokojący jest brak faktycznych możliwości wyegzekwowania gwarancji wynikających z dyrektywy, ponieważ zasady, na jakich przedsiębiorstwa miałyby podlegać jurysdykcji FTK nie są przejrzyste25. Można zatem powiedzieć, iż doszło do znacznego osłabienia standardów europejskich. Z drugiej jednak strony, należy podkreślić, iż w ogóle się one pojawiły na kontynencie amerykańskim, co można uznać za potwierdzenie tezy o rozprzestrzenianiu się europejskiego modelu ochrony danych osobowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>