„Jedno państwo – dwa ustroje” – kontynuacja

Kluczowym problemem dla rozwoju Chin „zjednoczonych w różnorodności” jest inwestycją w inteligencję. W Europie, podobnie jak i w Stanach Zjednoczonych, wciąż istnieje przekonanie, że sektor prywatny płaci na sektor publiczny. W sytuacji gdy własnością staje się inteligencja, ta sekwencja ulega zmianie. Bez inwestycji w edukacji, w nauce, w infrastrukturze w zakresie transportu, telekomunikacji i energetyce zasoby użytecznej inteligencji pozostaną ograniczone do jednej piątej populacji30. Taki efekt jest nie do przyjęcia dla Chin, które ze względu na ilość mieszkańców muszą znaleźć własną drogę rozwoju, wykorzystując umiejętności konceptualizacji, koordynacji i konsolidacji. Te trzy „k” od zarania dziejów Państwa Środka stanowią rdzeń edukacyjnego „pączka”31.

J. Loppacher, W A. Kerr w artykule /ntegrating Bio Technology Industry into Global Knowledge Creation, zwracają uwagę na olbrzymi postęp jaki się dokonał w Chinach w dziedzinie ochrony własności intelektualnej. W tej dziedzinie Chiny zamierzają zacieśnić współpracę za Stanami Zjednoczonymi, Japonią, Australią i Unią Europejską. Kontakt internetowy: Kerr.w@estegcentre.com

Obserwacja faktów prowadzi do wniosku, że Chiny jednoczą się w celu stworzenia programu dla wielkich miast, korzystając z doświadczenia Tajpej, Hongkongu i Szanghaju. Są to chińskie laboratoria demokracji.

Mocarstwowe ambicje Chin powodują, że to państwo potrzebuje dużej skali. Dlatego kluczem do zrealizowania polityki zagranicznej ChRL jest aktywne uczestnictwo w pracach powszechnych organizacji międzynarodowych52, które dążą do stworzenia światowego systemu bezpieczeństwa militarnego (ONZ)53 i rozwoju światowego rynku (WTO54, MAEA33).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>