Jak UE i ONZ mają skuteczniej współpracować?

W niemałej mierze postawienie podobnego pytania w komunikacie Komisji, mającym charakter krytycznego podsumowania dotychczasowej współpracy Unii i ONZ, stawia samą UE przed koniecznością przyznania się, że funkcjonowanie tej współpracy w ostatnich latach było raczej niewystarczająco skuteczne. Komisja proponuje zatem dwa rozwiązania, które mają pomóc w osiągnięciu bardziej zadowalających efektów.

Po pierwsze, powinny powstać podstawy szerszego partnerstwa, czyli sprawniejszy dialog polityczny21 niezbędne wzmocnienie obecności Wspólnot Europejskich na forach ONZ22 włączenie i konsultowanie ONZ

Rokrocznie, obok indywidualnych składek państw członkowskich Unii, z budżetu WE przeznacza się na rzecz agencji rozwojowych i humanitarnych NZ ok. 300 min euro (IP/03//1230 z 10.9.2003 r.). Po rozszerzeniu UE całościowy wkład z jej strony stanowić będzie około 38% podstawowego budżetu ONZ.

Proponuje się zawieranie umów o współpracy między Komisją Europejską a agencjami, funduszami i programami NZ, które uzupełniłyby organizowane obecnie dwa razy w roku spotkania między Sekretarzem Generalnym ONZ i jego zastępcą oraz Radą i Komisją.

Mowa jest tu o Wspólnotach, a nie Unii, chociaż rozróżnienie to nie wynika z dalszego kontekstu komunikatu. podczas prac analitycznych23 konkretyzację wdrażania FAFA24 określenie strategicznych stosunków UH z agencjami, funduszami i programami ONZ w ramach współpracy rozwojowej25 i humanitarnej oraz lepsza wymiana informacji i doświadczeń w powyższym zakresie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>