Jak UE i ONZ mają skuteczniej współpracować? cz. II

Po drugie, skuteczniejszą współpracę między UE i ONZ można osiągnąć poprzez wspieranie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa26, tj. – w rozumieniu Komisji Europejskiej – wymianę informacji i przyjmowanie wspólnych standardów operacyjnych, poprawę wzajemnego zaufania (wspólne szkolenia, regularny dialog), zapobieganie konfliktom27 i zarządzanie kryzysowe28, interwencje kryzysowe i odbudowę pokryzysową, a także poprawę koordynacji współdziałania z organizacjami regionalnymi.

Podobnie, jak w przypadku pierwszego celu szczegółowego, także i w tym wypadku nie tylko nie wskazano konkretów związanych z realizacją celu, lecz i posłużono się dyskusyjną metodologią: zdaniem autorów komunikatu lepszą współpracę międzynarodową osiągnąć można np. dzięki interwencjom kryzysowym i odbudowie pokryzysowej, a wszakże to właśnie realizacja interwencji i odbudowym zależy’ od jakości i skuteczności współpracy. Wskazchvki ONZ/KE dotyczące korzystania z wojskowych i cywilnych zasobów ohrannych z 25.6.2003 r. oraz Wspólna Deklaracja UE-ONZ w sprawie współpracy w zarządzaniu kryzysowym z 24.9.2003 r. (por. dok. 11410/1/04 REV 1 CIVCOM 156 PESC 635 COSDP 433 RELEX 337 JA1 270 CONUN 31 z 19.6.2004 r. dotyczący wdrażania Deklaracji, w którym zapowiada się wzmocnienie współpracy na poziomie organizacyjnym i operacyjnym).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>