International Civil Aviation Organisation

Należy zaznaczyć, iż decyzja Komisji jest szczególna. Art. 25 ust. 6 dyrektywy 95/46 upoważnia Komisję do wydania oceny odpowiedniości ochrony w określonym państwie trzecim na podstawie analizy obowiązujących w tym państwie przepisów. Jednak decyzja z 14.5.2004 r. nie uznaje, że ustawodawstwo USA gwarantuje odpowiedni poziom ochrony, a tylko, iż działania Biura Celnego – pod warunkiem przestrzegania wszystkich zobowiązań z decyzji i załącznika – odpowiadają wymogom dyrektywy wspólnotowej. Wydaje się, iż pośrednio oznacza to negatywną ocenę Komisji wobec stanu prawnej ochrony danych osobowych w USA.

Postanowienia umowy trudno uznać za zwiększające ochronę danych pasażerów europejskich, skoro nadal zapewniają dostęp do danych pasażerów przez Urząd Ceł i Ochrony Granic. Z drugiej jednak strony Urząd ten zobowiązał się do przestrzegania zasad określonych w decyzji Komisji z 14.5.2004 r., które powielają założenia dyrektywy 95/46. Za cenę pewnych ustępstw i uproszczeń udało się jednak „tylnymi drzwiami” doprowadzić do sytuacji, w której urząd amerykański jest zobowiązany do wzięcia pod uwagę dyrektywy wspólnotowej.

Jak to wynika z dokumentów wydawanych przez Komisję Europejską39, podobne umowy dotyczące przekazywania danych pasażerów, planowane są z Kanadą i Australią. Ponadto, Komisja wystąpiła również z inicjatywą utworzenia wielostronnej umowy w ramach 1CAO (International Civil Aviation Organisation) dotyczącej danych pasażerów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>