Federalna Komisja Handlu a zasady Safe Harbour

Ataki terrorystyczne z 11.9.2001 r. spowodowały, iż Stany Zjednoczone zaczęły w szczególny sposób kontrolować pasażerów lotów do, przez lub z USA. Egzekwowanie przez Federalną Komisję Handlu zasad Safe Harbor może okazać się wręcz niemożliwe. Helem! Tracie Commission Act wyraźnie przewiduje, iż jurysdykcja Komisji nie obejmuje handlu zagranicznego (Foreigii Trade), co mogłoby wskazywać na to, iż jurysdykcja ta nie będzie tym bardziej obejmować zagadnień związanych z zagranicznymi konsumentami – a to jest podstawowym założeniem Safe Harbor.

Na mocy ustawy26 uchwalonej przez Stany Zjednoczone w listopadzie 200lr. oraz przepisów wykonawczych27 przyjętych na mocy tej ustawy, Biuro Celne i Ochrony Granic Stanów Zjednoczonych (The United States Bureait oj Cusioms and Border Protection – CBP) Ministerstwa Bezpieczeństwa Wewnętrznego wymaga od każdego przewoźnika obsługującego loty pasażerskie w zagranicznym mchu powietrznym do lub ze Stanów Zjednoczonych zapewnienia elektronicznego dostępu do danych zawartych w zautomatyzowanych systemach kontroli rezerwacji i wylotów – znanych powszechnie jako PNR- Passenger Name Records. PNR to „zbiór informacji dotyczących podróży danego pasażera”, który jest zbiorem wymogów podróży każdego pasażera, zawierającym wszystkie niezbędne informacje umożliwiające przetwarzanie i kontrolowanie rezerwacji przez linie lotnicze.

CBP związane jest amerykańską Ustawą o Wolności Informacji (Freedom of Information Act – FOLA28), na mocy której może przeciwstawiać się żądaniom o ujawnienie infonnacji zawartych w PNR, a zatem zachować ich poufność. Ponadto, przetwarzanie przez CBP przekazywanych mu danych osobowych zawartych w PNR pasażerów lotniczych regulują warunki określone w „Zobowiązaniach Ministerstwa Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biura Celnego i Ochrony Granic” (Undertakings oj the Department oj Homeland Security Bureau oj Customs and Border Protection) z 11.5.2004 r. Treść tych Zobowiązań zostanie lub już została włączona do ustaw, regulacji, wytycznych bądź innych instrumentów polityki USA, wywołując różne skutki prawne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>