Ewolucja wzajemnych stosunków. Znaczenie gospodarcze dla UE

Pierwszą pozaeuropejską organizacją regionalną, z którą Europa (EWG) nawiązała stosunki był ASEAN44. Zaczęto od stosunków o charakterze nieformalnym w 1972 r. W 1975 r. ustanowiono Wspólną Grupę Studyjną, której zadaniem stało się zbadanie możliwości współpracy międzyregionalnej. Stosunki bardziej formalne rozpoczęto w 1978 r., kiedy to doszło do pierwszego spotkania ministrów ASEAN i EWG. Już na drugim takim spotkaniu, w Kuala Lumpur, w 1980 r. doszło do podpisania Umowy o współpracy. Spotkania ministerialne są kontynuowane co dwa lata. Z biegiem czasu konsultacje objęły również szczegółowe dziedziny. W 1994 r. na jedenastym spotkaniu ministerialnym ASEAN-UE, wkrótce po przyjęciu postanowienia przez państwa członkowskie ASEAN-u o nadaniu jemu integracyjnego charakteru, podjęto decyzję o intensyfikacji współpracy. Utworzono Grupę ad hoc Wybitnych Osób z zadaniem opracowania planu rozwoju wszechstronnej współpracy do 2000 r., w tym w sferze politycznej, bezpieczeństwa oraz kultury. W 1994 r. powstało nieformalne Regionalne Forum Bezpieczeństwa ASEAN, które objęło 10 państw członkowskich, 1 obserwatora w ASEAN-nie oraz 12 partnerów, w tym UE. Jego celem stało się zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów regionalnych45. W 1994 r. UE przyjęła Nową Strategię Azjatycką, a ASEAN deklarację o współpracy. W 1995 r, powstał wspólny komitet wyższych urzędników. W 1996 r. doszło do pierwszego spotkania na szczycie, obejmującego także niektóre państwa ASEAN-u (bez Birmy/Myanmar, Kambodży i Laosu), które dało początek Spotkaniom Azja-Europa (ASEM)46. Pierwsze spotkanie ministrów spraw zagranicznych ASEM miało miejsce w 1997 r. Odtąd można obserwować dość dynamiczny dialog w ramach tej struktury. W 2003 r, UE przyjęła Nowe Partnerstwo dla Azji Południowo-Wschodniej .

ASEAN jest trzecim partnerem handlowym UE (w r. 2000 po Stanach Zjednoczonych i Japonii do Azji, w tym znaczącym stopniu do ASEAN-u skierowano 21,2% eksportu), a Unia jest drugim rynkiem eksportowym ASEAN-u. Wielkość wzajemnych udziałów w handlu światowym nie jest wciąż zbyt duża. Z gospodarczego punktu widzenia najważniejsze jest jednak to, że dynamika obrotów wzajemnych jest bardzo wysoka. Symptomatyczny jest także wzrost inwestycji bezpośrednich UE w strefie ASEAN-u (czwarty partner w świecie). Unia Europejska wspiera też finansowo i technicznie liczne inicjatywy, programy i instytucje ASEAN-ust. W celu wspierania współpracy handlowej i pozahandlowej Komisja Europejska wystąpiła też z projektami Transregionalnej Inicjatywy Handlowej AESAN-UE oraz Instrumentu Dialogu Regionalnego ASEAN-UE.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>