Zarządzenia

Zarządzenie nr 1.2017 Dyrektora Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach

Zarządzenie nr 2.2017 Dyrektora Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach

Regulamin Zakłdowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pracowników Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach

Zarządzenie nr 3.2017 Dyrektora Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie organizacji rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach

Zarządzenie nr 4.2017 Dyrektora Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach z dnia 15 marca 2017r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018

Zarządzenie nr 5.2017 Dyrektora Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach z dnia 15 marca 2017r. w sprawie organizacji rekolekcji wielkopostnych

Zarządzenie nr 6.2017 Dyrektora Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach z dnia 15 marca 2017r. w sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w Zespole Szkół w starych Proboszczewicach

Zarządzenie nr 7.2017 Dyrektora Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach z dnia 4 maja 2017r. w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu klasyfikacyjnego i powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego

Zarządzenie nr 8.2017 Dyrektora Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu poprawkowego i powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych

Zarządzenie nr 9.2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach

- załącznik do zarządzenia nr 9

Zarządzenie nr 10.2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zasad korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

- załącznik do zarządzenia nr 10

Zarządzenie nr 11.2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018

- załącznik do zarządzenia nr 11

Zarządzenie nr 12.2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach z dnia 29 września 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach

- załącznik do zarządzenia nr 12 - Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach

- załącznik nr 1 do Regulaminu

- załącznik nr 2 do Regulaminu

- załącznik nr 3 do Regulaminu

- załącznik nr 4 do Regulaminu

- załącznik nr 5 do Regulaminu

- załącznik nr 6 do Regulaminu

- załącznik nr 7 do Regulaminu

- załącznik nr 8 do Regulaminu

- załącznik nr 9 do Regulaminu

Zarządzenie nr 13.2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

Zarządzenie nr 14.2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach

- załącznik do zarządzenia nr 14

Zarządzenie nr 15.2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach z dnia 29 września 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach

- załącznik do zarządzenia nr 15

Zarządzenie nr 16.2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wycieczek szkolnych 

- załącznik do zarządzenia nr 16 - regulamin wycieczek szkolnych

- załącznik do regulaminu wycieczek szkolnych

Zarządzenie nr 17.2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dyżurów nauczycieli

- załącznik do zarządzenia nr 17

Zarządzenie nr 18.2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach z dnia 20 grudnia 2017 r.  w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach

Zarządzenie nr 19.2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach z dnia 20 grudnia 2017 r.  w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania  w razie wypadku

- załącznik do zarządzenia nr 19

Zarządzenie nr 20.2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach z dnia 20 grudnia 2017 r.  w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w sytuacjach interwencyjnych

- załącznik do zarządzenia nr 20

Zarządzenie nr 21.2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu biblioteki szkolnej

- załącznik do zarządzenia nr 21

Zarządzenie nr 22.2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z pracowni i sali gimnastycznej

- załącznik 1 do zarządzenia nr 22

- załącznik 2 do zarządzenia nr 22

- załącznik 3 do zarządzenia nr 22

- załącznik 4 do zarządzenia nr 22

ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH PROBOSZCZEWICACH z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zasad używania w podróży służbowej samochodów osobowych, motocykli oraz motorowerów niebędących własnością pracodawcy

ZARZĄDZENIE Nr 2/2018 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH PROBOSZCZEWICACH z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie organizacji rekolekcji wielkopostnych

ZARZĄDZENIE Nr 3/2018 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH PROBOSZCZEWICACH z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 

ZARZĄDZENIE Nr 4/2018 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH PROBOSZCZEWICACH z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dobrej praktyki higienicznej

- załącznik do zarządzenia nr 4/2018

ZARZĄDZENIE Nr 5/2018 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH PROBOSZCZEWICACH z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach

ZARZĄDZENIE Nr 6/2018 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH PROBOSZCZEWICACH z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu świetlicy szkolnej

- DEKLARACJA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach

ZARZĄDZENIE Nr 7/2018 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH PROBOSZCZEWICACH z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu stołówki szkolnej

- Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach

ZARZĄDZENIE Nr 8/2018 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH PROBOSZCZEWICACH z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

- załącznik do zarządzenia nr 8/2018

ZARZĄDZENIE Nr 9/2018 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH PROBOSZCZEWICACH z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury wydawania legitymacji szkolnej oraz ich duplikatów, duplikatów kart rowerowych i świadectw szkolnych oraz pobierania opłat za te czynności w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach

- załącznik do zarządzenia nr 9/2018

ZARZĄDZENIE Nr 10/2018 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH PROBOSZCZEWICACH z dnia 11 maja 2018 r.w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu klasyfikacyjnego i powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego

ZARZĄDZENIE Nr 11/2018 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH PROBOSZCZEWICACH z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 10/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu klasyfikacyjnego i powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego

ZARZĄDZENIE Nr 12/2018 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH PROBOSZCZEWICACH z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

ZARZĄDZENIE Nr 13/2018 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH PROBOSZCZEWICACH z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu poprawkowego i powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych

Nauka może stać się dla dzieci
ciekawa i zajmująca, jeżeli będzie
opromieniona jasnym światłem
myśli, uczuć, piękna i zabawy.

Wyszukaj

 

Szkoła Podstawowa 
w Starych Proboszczewicach

 

 

ul. Floriańska 4

09-412 Stare Proboszczewice

woj. mazowieckie
Telefon 24 365-00-79
Faks 24 365-00-75

spproboszczewice@gazeta.pl

gimproboszczewice@gazeta.pl
www.facebook.com/zsproboszczewice
facebook

http://blogiceo.nq.pl/spproboszczewice/

http://blogiceo.nq.pl/gimnazjumproboszczewice/ 

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek - piątek  7.30 - 15.30

Godziny zajęć lekcyjnych:

1. 7.50 - 8.35
2. 8.45 - 9.30
3. 9.35 - 10.20
4. 10.35 - 11.20
5. 11.35 - 12.20
6. 12.30 - 13.15
7. 13.20 - 14.05
8. 14.10 - 14.55
9. 15.00 - 15.45

 

« Sierpień 2018 »
PnWŚCzPSN
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 

 

 


 

 


 

 

 

Licznik odwiedzin

3403052