Cztery filary skutecznego multilateralizmu

Zdaniem Komisji Europejskiej skuteczny multilateralizm opiera się na następujących czterech „filarach”:

– poważnym traktowaniu zasad powszechnych

– wspieraniu innych w wiązaniu się nimi

– aktywnym włączaniu się w fora międzynarodowe

– promowaniu dalekosiężnych planów działania.

Aż trzy spośród nich mają charakter koordynacyjny, a żadne z nich nie jest – na pierwszy rzut oka – czymś zupełnie nowym. Innymi słowy Komisja Europejska wskazuje głównie na aspekt efektywności, a nie tworzenia diametralnie nowych ram współpracy. Podejście takie jest przy tym zasadne wyłącznie przy założeniu, iż dotychczasowe ramy spełniały swe zadania, wystarczały dla zapewniania podstawowej koordynacji działań podejmowanych przez ONZ i UE, a taka teza jest wszakże dyskusyjna (o czym dalej)10.

Strona unijna posługuje się specyficzną retoryką11, wskazując ogólny cel przyjęcia nowego podejścia do współpracy z Narodami Zjednoczonymi. W komunikacie mówi się o odejściu UE od roli płatnika i przyjęciu roli „gracza”, czyli partnera, z którym liczą się pozostali uczestnicy obrotu międzynarodowego (ang. Jrom a payer to a player). Cele szczegółowe natomiast to próba określenia metody poprawy skuteczności wdrażania zobowiązań przyjmowanych na forum międzynarodowym (1), formuły skuteczniejszej współpracy UE i ONZ (2) oraz kierunku dostosowania unijnego modus operandi w ramach Narodów Zjednoczonych w obecnej dobie, czyli poprawa jakości przygotowań do konferencji i spotkań w ramach System ONZ oraz efektywne promowanie unijnych wartości i interesów w ramach Systemu ONZ (3). Te trzy cele omówiono odrębnie i wy-

Co ciekawe, w całym komunikacie nie ma odniesień do Karty NZ (w tym do Rozdziału VIII lub art. 103), co oznacza, że dokument ten jest skierowany przede wszystkim do organów Unii. Nie oczekuje się też w jego efekcie formalnych działań ze strony samej ONZ. dzielono z nich zadania dla Unii, których realizacja pozwoli na wykonanie ujętego w komunikacie planu12.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>