Charakterystyka współczestej kultury

Siłą sprawczą zmian, paradoksalnie stają się różnorodne ruchy fundamentalistów, które szukają swojego miejsca w zmieniającym się święcie. W pewnym sensie fundamentalizm islamski można porównać z protestantyzmem europejskim z XVI i XVII w. I podobnie jak protestantyzm w, tym czasie spełnia on obecnie funkcje modernizujące. Współczesny fenomen fundamentalizmu religijnego (w tym fundamentalizmu islamskiego w szczególności) polega na tworzeniu specyficznego wariantu nowoczesnych poglądów przybierających postać partykularnych wzorców odnowy kulturowej (w tym i określonych przewartościowań wartości podstawowych). A sam fundamentalizm islamski jest reakcją, zapewne, na arogancję i autoafirmację kultury Zachodu, począwszy od epoki kolonialnej, a skończywszy na czasach współczesnych. Religijne korzenie ruchu odnowy mogą też stanowić odpór wobec uporczywego nacisku Zachodu na wartości racjonalne i techniczne. A ponieważ islam stanowi wartość nadrzędną i powszechnie szanowaną we wszystkich krajach muzułmańskich fundamentalizm religijny jawi się jako jedyna sita zdolna do wprowadzenia zmian strukturalnych w takich społeczeństwach.

Współczesna kultura charakteryzuje się wewnętrznymi sprzecznościami i nie jest to już tylko pogląd radykalnego postmodernizmu. Coraz częściej w europejskiej przestrzeni wskazuje się na utracony humanizm, jako zasadę z poprzedniej epoki, do której nawet instytucje służące demokracji, nawiązują rzadko. W tej sytuacji następuje często rozmycie podstawowych wartości, które wydają się być ograniczeniem dla wszechobecnej tolerancji i tendencji do metody uśrednień. Jest to sprzyjająca sytuacja do podjęcia pogłębionych studiów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>