Azjatycka różnorodność religijna

Elementem sprzyjającym zbliżeniu wartości jest azjatycka różnorodność religijna. Jest ona powszechnie akceptowana i nie wprowadziła ona, w tym przypadku, tak ostrych podziałów religijnych, jak w Europie. I jest bardziej powiązana z rytuałem, a nie z aspektami ideologicznymi, doktrynalnymi, poza tym jest słabo zinstytucjonalizowana (z wyjątkiem taoizmu i buddyzmu)16. Nie było w Azji, w związku z tym, wojen religijnych, w takich rozmiarach, jak w Europie. W przeciwieństwie do trzech religii monoteistycznych (judaizmu, chrześcijaństwa i islamu), ukształtowanych w basenie Morza Śródziemnego, zmienność religijna w Azji jest zaskakująca i szybko dostosowuje się do nowych warunków. To wszystko ma odbicie w elastyczności wartości i mentalności społecznej, a także wprowadza zrozumienie dla innych zasad. Rozwijane są koncepcje racjonalizacji, czy wręcz unowocześniania wierzeń i praktyk religijnych, nie do wyobrażenia w Europie. Nikt nie stoi ostro na straży ortodoksji religijnej, z wyjątkiem fundamentalistów muzułmańskich, i nie ma takiego gorsetu instytucjonalnego, jak w Europie. A to niewątpliwie, jeszcze wzmacnia „otwartość” i rozwija komunikację międzykulturową17. I jak, podkreśla D. K. Jordan, „zmiany jakie obserwujemy w Azji w sferze religijnej po 1945 r., są powiązane z szybko zmieniając)™i się warunkami życia społecznego, gospodarczego i politycznego”. Ma to ogromny wpływ na rozwijanie świadomości niezależnych obywateli w regionie azjatyckim. Okres całkowitego podporządkowania się władzy przeszedł gruntowną ewolucję, tym niemniej nie zrezygnowano z układu hierarchicznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>