Daily Archives 08/18/2017

Porozumienie osiągnięte w ramach umowy z Cotonou

Warto też zasygnalizować, że działanie subregionalnych organizacji integracyjnych może mieć spore znaczenie w przypadku umów dwustronnych Wspólnoty z państwami afrykańskimi. Dobrym przykładem jest tu umowa z RPA z 1999 r.81, gdzie już we wstępie wskazuje się, że umowa ta nie może stanowić przeszkody w procesie integracyjnym w ramach SACU. Jednym z priorytetowych pól współpracy rozwojowej jest też wsparcie polityk i instrumentów prowadzących do współpracy i integracji regionalnej, zwłaszcza w ramach SACU (art. 66). Istnienie SACU ma też znaczenie dla ustalania reguł pochodzenia towarów (protokół w tej sprawie dołączony do umowy).

więcej ->