Daily Archives 08/14/2017

Pojęcie regionalnej organizacji integracji państw

Pojęcie regionalnej organizacji integracji państw z całą pewnością nie jest jednoznaczne. Należy zatem dokonać pewnych uściśleń, przynajmniej na potrzeby tego opracowania. Zacznijmy od stwierdzenia, że chodzi tutaj o organizację państw, a więc o dobrowolnie ustanowione związki co najmniej trzech państw jako podmiotów prawa międzynarodowego, które wytwarzają choćby minimalną stałą infrastrukturę organizacyjną. Podstawą ich działania jest traktat międzynarodowy, zwykle półotwarty i zawarty na czas nieokreślony. Organizacja integracyjna niekoniecznie zawsze ma osobowość prawną, a więc samodzielną zdolność do działania w stosunkach międzynarodowych, w tym własne ius representadonis i ius contra- hendi7. W sensie formalno-prawnym często bywa zatem bardziej pewną trudną do sklasyfikowania strukturą niż jednoznacznym podmiotem prawa. Nie przeszkadza to, jak niebawem się okaże, w stwierdzeniu, że mimo, iż stroną umowy formalnie są państwa należące do organizacji integracyjnej, to są one postrzegane przez Unię Europejską jako jeden partner traktatowy i że w taki sposób siebie one postrzegają (państwa członkowskie działają wspólnie). Mamy zatem do czynienia z organizacjami państw. Takie ujęcie organizacji integracyjnej nie jest tożsame ze spotykanym nieraz w praktyce traktatowej terminem „regionalna organizacja integracji gospodarczej”8. Ten ostatni jest bowiem zarezerwowany nie tylko dla organiza- trafnie zauważa, że podmiotowość prawno- międzynarodowa organizacji międzynarodowej nie stanowi jej elementu definicyjnego, lecz raczej jest konsekwencją uznania za międzynarodową organizację publiczną.

więcej ->