Daily Archives 09/19/2015

Cena osłabienia ONZ

W uzasadnieniu swojej propozycji Komisja Europejska w zbyt małej mierze zwróciła uwagę na rzeczywiste zagrożenia wiążące się z nie- potraktowaniem efektywnego multilateralizmu, jako priorytetu na szczeblu państw członkowskich – uczynił to dopiero Parlament w uchwale ze stycznia 2004 r. oraz Rada we wkładzie do prac Panelu Wysokiego Szczebla. Cena osłabienia ONZ, bo m.in. o takiej konsekwencji należy mówić w tym wypadku, jest zdecydowanie zbyt wielka dla społeczności międzynarodowej, aby kraje członkowskie Unii – traktowane jako awangarda Organizacji – nie miały potraktować potrzeby poprawy koordynacji między UE i ONZ priorytetowo. Pytanie jednak brzmi, czy tak się dzieje? Czy – pomimo faktycznego odrzucenia harmonogramu zaproponowanego przez KE – mamy do czynienia z realizacją koncepcji efektywnego multilateralizmu?

więcej ->