Daily Archives 09/16/2015

Relacje pomiędzy UE a Nową Zelandią

Zagadnienie to podniesiono również w pracach Rady Europy w 2001 r. W raporcie Rady Europy12 wskazano na to, że strategia zrównoważonego rozwoju jest ważna nie tylko w stosunkach wewnętrznych UE, ale również w stosunkach międzynarodowych w relacjach z Australią i Nową Zelandią, tak jak to wskazano w obu deklaracjach z 1997 r. i 1998 r. W programach rozwoju regionalnego (Ameryka Łacińska, Afryka, Azja, Pacyfik) należy uwzględnić zagadnienia ochrony środowiska oraz wpływ inwestycji na środowisko.

więcej ->