Daily Archives 09/06/2015

Umowa o współpracy z 1980 r. – dalszy opis

Na mocy umowy z 1984 r. Zob. rozporządzenie Rady nr 743/85 z 21.3.1985 r. i dołączoną do niego umowę, OJ. 1985, L 81, s. 1 i 2. Na mocy umowy z 1997 r. Zob. decyzję Rady z 26.4.1999 r. i dołączoną do niej umowę, O.j. 1999, L 117, s. 30 i 31.

więcej ->