Daily Archives 08/16/2015

Umowa o współpracy 1 1988 r.

Umowę o współpracy między EWG a państwami-stronami GCC podpisano 15.6.1988 r. EWG związała się nią na mocy decyzji Rady z 20.2.1989 r., przyjętej na podstawie art. 113 i 235 TEWG56. Umowa z 1988 r. wyznacza obecnie obowiązujący standard prawny w stosunkach wzajemnych. Dołączono do niej listy dotyczące KNU oraz dwie wspólne deklaracje jako integralną część umowy (art. 22).

więcej ->