Daily Archives 08/11/2015

Interpretacja praw człowieka w Europie i Azji – różnice i podobieństwa

Przedmiotem artykułu jest próba wyjaśnienia zjawiska konfrontacji podstawowych wartości między różnymi cywilizacjami...

więcej ->

Multilateralizm modelem współpracy w XXI wieku? cz. II

Rozwiązanie zaproponowane przez Komisję polega na posłużeniu się instrumentarium, które istnieje już od wielu lat, różnica zaś tkwi w szczegółach natury koordynacyjnej, głównie związanych z zapewnieniem lepszej wydajności podejmowanych kroków na szczeblu UH, poprawie skuteczności przedstawianych inicjatyw oraz zapewnieniu działaniom Unii większej „medialności”. Tym samym w ocenie zawartości komunikatu autor bierze pod uwagę szeroki kontekst polityczny, w tym znaczenie propozycji dla faktu rozszerzenia Unii Europejskiej o nowe kraje członkowskie, do czego Komisja odniosła się w komunikacie dość ogólnie.

więcej ->

Perspektywy rozwoju traktatowych stosunków wzajemnych

Umowa o współpracy z państwami członkowskimi ASEAN-u należy do tradycyjnych umów o współpracy, obejmującą współpracę gospodarczą i handlową oraz pomoc rozwojową. Została zawarta w okresie, kiedy ASEAN nie był jeszcze organizacją integracyjną w pełnym tego słowa znaczeniu. W związku z tym powstaje problem stosowania tej umowy w zmienionych warunkach (zarówno po stronie europejskiej, jak i ASEAN-u). Formalnemu podniesieniu stosunków traktatowych na wyższy szczebel zaszkodził problem Timoru Wschodniego53. Okazuje się wszelako, że jakkolwiek zgodnie z art. 8 ust. 2 umowy możliwe są jej zmiany w każdym zakresie (instytucjonalnym i rzeczowym), to jednak wynegocjowanie nowego porozumienia (nowej generacji) jest politycznie szalenie trudne.

więcej ->