Daily Archives 08/07/2015

Ameryki Południowa i Północna

Z intensywnymi procesami integracji państw mamy też do czynienia od początku lat 60. w Ameryce Łacińskiej. Pierwszą organizacją integracyjną była LAFTA – Strefa Wolnego Handlu Ameryki Łacińskiej, powstała w 1960 r. Już jednak pod koniec lat 60. okazało się, że formuła, na której oparto LAFTA nie sprawdziła się (problemy z redukcją ceł). W konsekwencji wszczęto rokowania, które doprowadziły do zawarcia w 1980 r. Traktatu z Montewideo, który stanowi podstawę działania LA1A – Latynoamerykańskiego Stowarzyszenia Integracyjnego29. Przez wiele lat najpierw LAFTA, a potem LAIA nie zdołały zintegrować państw Ameryki Łacińskiej. Stanowiły one raczej ramy dla powstających organizacji subregionalnych. Wśród nich należy tutaj wymienić zwłaszcza tzw. Porozumienie z Cartageny, powstałe w 1969 r. i skupiające Boliwię, Ekwador, Kolumbię, Peru i Wenezuelę (inaczej Grupa Andyjska, w nowszym ujęciu Wspólnota Andyjska), ostatnio zmienione Porozumieniem z San Francisco de Quito z 12.7.2004 r.30 oraz Mercosur, tj. Wspólny Rynek Ameryki Łacińskiej Krańca Południowo-Wschodniego, powstałe na podstawie traktatu z Asuncion zawartego z 1991 r. i łączące cztery państwa: Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj (traktat z Asuncion)31. Państwami stowarzyszonymi na zasadzie strefy wolnego handlu są Chile i Boliwia (od 1996 r.), które od 1998 r. prowadzą również z Mercosur konsultacje polityczne. Wspólnota

więcej ->

Integracja polityczna Chin – dalszy opis

Rozpoczęło się ono od wspomnianej wizyt)’ Prezydenta Nixona w Pekinie 1972 r. rzać stosunki z państwami różnych regionów świata29, w tym z krajami Europy Zachodniej30. Wznowienie dialogu między Pekinem a Moskwą31, Waszyngtonem32 i Tokio33 miało miejsce nieco później.

więcej ->