Daily Archives 07/23/2015

Początki EAC

Wschodniej i Południowej (COMESA, powstała jako Obszar Handlu Preferencyjnego dla Afryki Środkowej i Wschodniej w 1981 r., lecz zasadniczo zmodyfikowana jako COMESA działa na podstawie traktatu z Kam- pali z 1993 r.)18, Afrykańską Unię Maghrebu (AMU, powstała na mocy traktatu z 1997 r.)19, Wspólnotę Gospodarczą Państw Afryki Środkowej (ECCAS, działa na podstawie traktatu z Libreville z 1983 r.)20, Międzynarodową Władzę ds. Rozwoju (IGAD, powstała na mocy umowy z 1986 r., jako Międzynarodowa Władza ds. Suszy i Rozwoju)21 oraz Wspólnotę Afryki Wschodniej (EAC, działa na podstawie traktatu z Aruszy z 1999 r.)22. W stosunkach ze Wspólnotami Europejskimi/Unią Europejską kluczowe znaczenie mają kontakty z ECCAS, ECOWAS i SADC (zob. dalej). Spośród nich ECCAS nie ma jednoznacznie przyznanej osobowości prawnej (ma ją w sferze prawa krajowego – art. 87 traktatu z Libreville). W art. de Chazoumes, V Gowlland-Debbas, The Hague-Boston-London 2001, s. 797 i n. D. Deska, op. cit., s. 91-93 M. W Solarz, Afryka Południowa – szanse i zagrożeniu stabilnego rozwoju [w:] Stosunki międzynarodowe w Afryce…, s. 181-183.

więcej ->