Daily Archives 05/17/2015

Sprawy przeciwko Unii Europejskiej – kontynuacja

Z kolei sprawa hormonów73 wynikała z obowiązującego we Wspólnocie zakazu wprowadzania do obrotu mięsa i produktów mięsnych, do produkcji których stosowano hormony wzrostu74. Zainicjowana w 1996 r. przez USA sprawa (podobną skargę wniosła odrębnie Kanada75) doprowadziła do przyjęcia w 1998 r. przez DSB raportu potwierdzającego zasadność zarzutów wobec regulacji wspólnotowej. Nieco później DSB upoważnił Stany Zjednoczone do wycofania koncesji wobec Wspólnoty. Spór nie jest jeszcze rozstrzygnięty, gdyż wprowadzone przez Wspólnotę modyfikacje do dyrektywy 96/22/WE76, które – jej zdaniem – czynią zadość międzynarodowym zobowiązaniom, nie zostały uznane ani przez Stany Zjednoczone, ani przez Kanadę za satysfakcjonujące.

więcej ->